Cíle Občanského sdružení péče o vlastní zdraví a aktivní život

Sdružení vyvíjí své aktivity, aby byly dosaženy zejména tyto cíle:

 • provoz a podpora vzdělávacích a poradenských portálů, jako je www.beznenemoci.cz, www.aktivityprozdravi.cz
 • motivovat nemocné i zdravé k aktivní péči o své zdraví a péči o sebe a své nejbližší
 • zajištění podpory této činnosti ze strany odborníků a veřejnosti
 • poskytování informací ke zlepšení zdraví a zdravého života naší populace – jejich motivace lepším pochopením problematiky, vzájemných souvislostí a vlastních možností
 • posilovat vědomí o možnostech samo-léčby (údržby) a prevence vlastního zdraví
 • pomoc veřejnosti i nemocným nabídkou objektivních informací k zlepšení jejich zdraví i nabídkou zdravotních služeb, které potřebují
 • pomoc orgánům veřejné či státní správy při zlepšování úrovně prevence a zdravotního vzdělání
 • podpora celoživotního vzdělávání v oblasti péče o vlastní zdraví
 • podpora, motivace a pochopení problematiky nejen nemocných, ale i jejich „okolí“
 • sjednotit používanou terminologii – slovník
 • zlepšit vzájemnou komunikaci – nemocný s jeho rodinou, zdravotníky, veřejností)
 • pomoc zlepšit komunikaci mezi jednotlivými zdravotníky – mezioborově o každém nemocném
 • vedení a sdílení informací o nich, případně i jejich zdravotní dokumentace
 • zahrnout do ní i lékárníky a další pracovníky pečující o nemocné
 • pomoc koučování nemocných i jejich rodin
 • podpora rozvoje flexibilních a účinných forem
 • vzdělávání veřejnosti i dlouhodobě nemocných a seniorů
 • organizace práce a prevence - péče o ně
 • podpůrných služeb pro ně
 • výroba a distribuce publikací a odborných materiálů
 • vedení a účast na tematických konferencích a diskusích
 • získání prostředků a partnerů pro další rozvoj projektu „Samoléčba a sebepéče“ (web běžné nemoci.cz / aktivityprozdravi.cz)
 • a související problematiku
 

HLAVNÍ STRANA         O NÁS         KONTAKT         PROJEKTY